• تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : ایرانی

عقیق: ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین، شرح دعای روز هجدهم
ماه مبارک رمضان را با شرح حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن زمانی، مسئول
دفتر سیاسی اجتماعی حوزه علمیه منتشر می کند.

اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَكاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ
فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِكُلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ
بِنورِكَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.


خدایا آگاهم نما در آن براى بركات سحرهایش و روشن كن در آن
دلم را به پرتو انوارش و بكار ببر همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت
اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان.


روزه دار در این روز مبارک سه خواسته از خدا می خواهد؛ نخست
آگاه شدن از برکات سحر های ماه رمضان که در این خواسته نیز سه نکته حیاتی
نهفته هست، نخست اینکه این سه دعا در عرض یکدیگرند و سه بخش وجودی انسان را
مطرح می کنند، در خواسته نخست می گوید که مرا تنبیه کن تا بفهمم برکات را ،
آگاهی مربوط به عقل هست در دوم خواسته قلبی و درسوم خواسته اعضا و جوارح
هست، که بعد از قلب انسان فعال می شود و دل انسان تمایل پیدا کند و در
مرحله سوم اعضا و جوارح به کار می افتند که با دقت در این نکات مشخص می شود
یک ترتیب منطقی در این دعا رعایت شده هست.


*حالات خدای متعال نسبت به بندگان گنهکار


خدای متعال نسبت به بندگان گنهکار خود دو نوع برخورد دارد،
برخی را به همان حال گمراهی می گذارد و روز به روز بر جرایم آنها افزوده می
شود و خدا آنها را به حال خویش وا می گذارد و از این واگذاری در قرآن
تعابیر زیادی به کار برده شده هست«فذرهم فی غمرتهم یعمهون» ای پیامبر بگذار
مجرمان را رها کن تا در گمراهی خویش بچرخند.


«یضل به من یشاء» خدا گمراه می کند، که مقصود این هست خدا
انسان منحرف را رها می کند و وقتی که آن شخص را رها کـــرد افزایش در گمراهی
فرو می رود و می شود گفت؛ این گمراه کردن به صورت مجازی به خدای اطلاق می
شود.


باید یک تحقیق نیکو صورت گیرد که خدا چه کسانی را به حال
خودشان رها می کند، یک مصداق رها کردن خدا این هست خداوند کسانی را که به
آنان امکانات زیادی  داده و آنان امکانات و نعمت های زیاد الهی را در هرزگی
و عیاشی مصرف می کنند، را غضب می کند و آنان را به حال خود رها می کند و
آن نعمت ها تبدیل به نقمت می شود.


*مومنین حسرت امکانات ظاهری و مادی کفار را نخورند


بنابراین بعضی مومنانی که چشمشان به ملت های کافری که نعمت
های مادی  و ثروت های سرشاری دارند می افتد نیکو هست افسوس نخورند و بدانند
این ثروت ها و امکانات آنان چون در راه حق به کار گرفته نمی شود باعث سقوط و
گمراهی افزایش آنان می شود.


گروه دوم از انسان های گناهکار کسانی هستند که با وجود ایمان و
صداقت،  لغزش هایی نیز از آنان سر می زند و اینجاست که لطف خدا شکوفا می
شود و به دلیل ایمان و صداقتشان آنان را بیدار می کند.


 گاهی خداوند آنان را به یک شکست و یا یک بیماری مبتلا می کند
تا آنان به یاد خدا بیفتند و تضرع و دعا کنند، دعا برای رفع مشکل بهانه ای
هست برای برگشت به خدا.


* مشکلات مومنین لطف خداست


 این مشکلات مومنین لطف خداست تا آنان مجدد به سوی خدا
برگردند، باید از خدا تشکر کـــرد که خدا آنان را بیدار کرده هست، مثلا جوانی
که نخستین سرقت را انجام داده هست اگر قانون و پدر او را رها کنند او بد بخت
تر می شود اما اگر در همان دفعه نخست سرقت او را تنبیه کنند یا احیانا او
را شلاق بزنند او بیدار می شود و دنبال کار خلاف نمی رود و آن جوان باید
شاکر قانون و پدرش میباشد که او را از راه اشتباهی که می رفت آگاه کردند.


انسان روزه دار از خدا می خواهد که خدایا مرا بیدار و متنبه کن تا از برکات سحر غافل نشوم.


*برکات سحرهای ماه مبارک رمضان


نقل کرد سوم این هست که سحر های ماه مبارک رمضان چه ویژگی هایی و
برکاتی دارد؟ سحر خیری خود یک برکت هست، توفیق نماز شب هست دلیل که در ماه
های دیگر توفیق می خواهد که انسان بلند شود و با خدا راز و نیاز کند، باید
این فرصت را مغتنم شمرد.


برکت مناجات باخدا و اشک ریختن  برکت بعدی سحر های رمضان هست و
احیا و شب زنده داری مخصوصا در شب های قدر خواندن دعای جوشن کبیر مخصوصا
با معنا هم برکت دیگر این سحرهای نورانی ماه مبارک رمضان هست.


*درخواست نورانی شدن قلب از سوی خدای متعال


دعای دوم روزه دار درخواست نورانی شدن قلب او توسط انوار خداست.


دو نکته قابل توجه هست نخست اینکه قلب های انسانها دو نوع
تاریک و نورانی هست. نشانه های قلب تاریک چیست؟ تاریکی قلب، معلول زنگار
های تکرار گناه هست تاجایی که امکان تابش انوار الهی نیست و نتیجه اش این
می شود که مانند گیرنده ای که روی آن مانع میباشد و امکان گیرندگی آن سلب شود
قلب قدرت درک ندارد.


*نقل کرد امام خمینی(ره) در مورد بنی صدر


ممکن هست مغز او چیزهای زیادی حفظ کند ولی قرآن می فرماید که
بعضی مردم قلب دارند ولی تفقه ندارند، دانشمند هستند اما فاقد عقل باشند
همچنان که امام خمینی گفتند که بنی صدر دانش دارد اما عقل ندارد.


بنی صدر کاری کـــرد که هم دنیا را از دست داد هم آخرت را و این بی عقلی هست.


*نمونه هایی از زنگارهای قلب


اگر عقل تاریک شود دیگر قدرت تعقل ندارد؛ زنگارهایی مانند
دورویی و نفاق باعث تاریکی عقل می شود تملق هایی که رایج شده ، شک نسبت به
قیامت و خدا و بهشت و جهنم ، طمع، حرص و به طور کلی گناهانی که انسان انجام
می دهد همه مانند زنگاری قلب را فرا می گیرند.


*ویژگی قلب های نورانی و پاک


نوع دوم قلب ها، قلب های روشن هست که تعداد ویژگی دارد؛ یکی
اینکه زمینه دریافت آموزه های خدایی را دارد بعضی انسان ها درس حتمی
نخوانده اند  اما دانش لدنی از سوی خدای متعال دارند همچنان که روایت
معصوم(ع) می فرماید «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»


خدا دانش به افراد می دهد قرآن نسبت به بعضی اولیاء  می فرماید که ما نسبت به بعضی افراد علم لدنی می دهیم.


اگر قلب پاک میباشد علم را دریافت می کند مثل یک گیرنده که
مانعی ندارد و این چنین قلب ها داری مقاماتی می شود مثل اینکه خانه خدا می
شود«قلب المومن عرش الرحمن»


اگر قلب مومن خانه خدا انجام گرفت دیگر نباید اغیار را در قلب راه
داد؛ برای همین هست که امام راحل مرتب این جمله مناجات شعبانیه را تکرار می
کـــرد که خدایا به من قلبی عنایت کن که منقطع از دیگران شود به سوی تو« الهی
هب لی کمال الانقطاع الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور».


سومین درخواست از خدا این هست که اعضا و جوارح من برای عبادت خدا فعال شود.


 انسان ها دو نوع هستند افراد کوشا و افراد تنبل؛ انسان های
 تنبل که مثلا کاهل نمازند و کارها را مقدم بر نماز می کنند یا نماز را با
عجله می خوانند و حاضر نیستند نماز طولانی بخوانند، یا برای روزه گرفتن
احساس سختی می کنند، این ها همه نشان می دهد که اعضا و جوارح او همراهی نمی
کنند.


متاسفانه هستند کسانی که در جای نیکو و خنک هم زندگی می کنند
اما روزه نمی گیرند و از روزه گرفتن در هوای گرم و طولانی احساس ناراحتی می
کنند، این اظهار و احساس ناراحتی آنان نشان می دهد که اعضا و جوارح آنان
همراهی نمی کند.


اما در مقابل انسان های تنبل کسانی هم هستند که مثل شهید
چمران  در جبهه نبرد حق علیه باطل در آن سختی ها همه کارهای عبادی را انجام
دهند و روزه می گیرند.


امام جواد (ع) فرمودند که یکی از فلسفه های وجوب روزه این هست
که افراد غنی و ثروتمند گرسنگی را بچشند تا حال فقرا را درک کنند، اگر این
حدیث و تفکر ائمه را در نظر بگیریم روزهایی که با وجود روزه داری گرسنه و
تشنه نشده ایم باید ناراحت شویم.


این روحیه مال کسانی هست که اعضا و جوارح آنان همکاری لازم را
در طاعت الهی می کند، این گروه کسانی هستند که به فرموده قرآن از یکدیگر
در کار خیر سبقت می گیرند.


* یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین


یک نکته در جمله پایانی دعای امروز نهفته هست و آن اشاره به نور خداست.


خدا سه نوع نور داد یکی نور ذات خداست که« الله نور السماوات و
الارض» هست، نوع دوم نورانیت عامی هست که خدا به همه هستی داده هست که
همان وجود می میباشد، دلیل که خدا منور عالم هست و سوم نور ویژه خداست که مختص
به  اولیا، عارفان، ائمه و انبیای الهی هست و ما در این فراز از خدا می
خواهیم که از آن نور ویژه ما را نیز بهره مند کند.

منبع:حوزه

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما